Välkommen till

Svenska Westernskytteförbundet

Lediga Alias

Detta är en lista på alias som blivit lediga pga medlemmar som lämnat förbundet.

Du vet väl att en betald Årsavgift säkrar rätten till ditt Alias.

PG 1993555-0

Årsavgiften är 250kr per kalenderår, sambo 100kr, barn 50kr

Märk inbetalningen med följande uppgifter:

Namn/Alias (endast för och efternamn, inget personnummer)

Sandra Munny