Aliaslista

Sweden Western Shooters

Aliaslista

Våra medlemmar ...

Svenska aliaslistan 2019


SWSf:s aliaslista är sorterad utifrån förening. Saknas medlemsuppgifter skickar du ett mail till webmaster. Sista datum för att betala medlemsavgiften till SWSf är 1 maj. Efter det plockas alias bort från listan från föregående år. Ditt alias blir genom detta tillgänglig för ev. nya medlemmar..


Med vänlig hälsning


Styrelsen SWSf