intyg & sanktionering

Sweden Western Shooters

Intyg & krav

Följande gäller ...

 

Medlem som ansöker om ett föreningsintyg skall uppfylla följande krav:

 

* Registrerad hos SWSf och betald årsavgift för innevarande år.

 

* Vara RO1-certifierad.

 

* Varit aktiv medlem i föreningen de senaste 6 månaderna.

 

* Betald årsavgift till föreningen.

 

 

För gevär krävs inget utöver detta. Vid ansökan gällande enhandsvapen skall ett skicklighetsprov vara uppfyllt.

 

Skicklighetsprov kan vara SWSf:s märkesprov för Silvermärke, eller motsvarande av polisstyrelsen i FAP 551-3 fastslagna bevis på att den sökande kan hantera ett enhandsvapen.

 

Föreningen hanterar dessa utfärdade märkesbevis och föreningsintyg enligt principen heder och samvete. SWSf rekommenderar därför att föreningen har medlemmens aktivitet dokumenterad i form av tävlingsresultat, träningslogg m.m.

 

 

För att en förening skall bli sanktionerad skall föreningen uppfylla följande krav:

 

 

* Föreningen skall ha ett organisationsnummer.

 

* Föreningen måste vara ideell och inte vara ett vinstdrivande företag.

 

* Föreningen skall ha minst 5st RO1-certifierade medlemmar som är registrerade hos SWSf.

 

* Föreningen skall ha egen eller inhyrd RO2-instruktör.

 

* Föreningen skall ha tillgång till egen eller hyrd godkänd skjutbana.

 

* Föreningen skall ha varit ansluten till SWSf i minst

12 mån (gäller förening som ej är auktoriserad i annat förbund).