Föreningar

Sweden Western Shooters

Föreningar

Rangers & Desperados ...

Här hittar du föreningar anslutna till SWSf. Vill ni starta en ny förening finns information nedan. Välkommen att kontakta SWSf vid frågor.

 

* Sanktionerade föreningar (behöriga att skriva föreningsintyg)

*CAPITAL COWBOYS

Stockholms Allmänna PSK

Jan “Hipshot” Eriksson

hipshot@swsf.se

*LITTLE CREEK POSSE, Klippan

Thomas "Gunslinger Doc" Christensen

gunslingerdoc@swsf.se

*EDSVALLA GUNSLINGERS

Edsvalla Skytteförening

Anders "Hungry Wallace" Dahlberg

hungry.Wallace@swsf.se

*TOMBSTONE SIBLINGS

Mörsil SKF

Jonny "Jonny Hex" Rothoff

tombstone.siblings@swsf.se

*NORRTELJE COUNTY REGULATORS

Norrtälje Skytteförening

Bobby "Bowman" Jansson

bowman@swsf.se

*WESTWOOD GUNFIGHTERS, Vimmerby

Sevede Skyttesällskap

Sten "Rocky Marshal" Bengtsson

westwood@swsf.se

*NORTHERN RANGERS

Sundsvalls Pistolskytteklubb

Jocke "Shotgun Joe" Blom

Jocke@swsf.se

*BREDAREDS ROUGH RIDERS

Bredareds SSK

Per-Erik "Manco" Svensson

bredareds.rough.riders@swsf.se

*LOONIETOWN IRREGULATORS

Säters Pistolskytteförening

Mattias "Guncrazy Matt" Lind

guncrazy.matt@svartkrut.net

*ROSEHILL RANGERS

Kicki "Joy McQueen" Svedberg

joy.McQueen@swsf.se

*THORSBY DESPERADOS

Torsby Pistolskytteklubb

Folke "Ace Heart" Weinholt

ace.heart@swsf.se

*SPRING CITY BOUNTYHUNTERS

Lesjöfors Pistolskytteklubb

Patrik "Deadwood Walker" Olsson deadwood.walker@swsf.se

*TEXAS RANGERS

Dalaskyttar, Borlänge

Sven "Kiowa Jones" Hellström

kiowa.jones@swsf.se

*BLACK RIVER RANGERS, Örebro

Erik "Sheldon Cooper" Lindvall

rangers019@swsf.se

*THE SMOKING BARRELS POSSE

Borlänge Pistolskytteklubb

Torbjörn "El Lobo" Rosencrantz

Tobbe@dalakrom.se

*PK ENA COWBOY WESTERN SHOOTERS

PK Ena Skytteklubb, Enköping

Thomas "Sleepy Bear" Nilsson

pkena_cas@swsf.se

*NEWMILL COUNTRYMEN

Södertäljes Pistolskytteförening

Mattias "Straitcove Matt" Carlstedt

straitcove.matt@swsf.se

*RAVEN MINING & CATTLE COMPANY

Uddevalla Pistolskytteförening

Niclas "Bottom Dealing Butch" Thulin

niclas@upsf.se

*MAD TRAPPERS, Årjäng

Nordmarkens PSK

Stefan "Yosemite Sam" Byqvist

mad.trappers@swsf.se

Övriga anslutna föreningar

GOTLANDS COWBOY ACTION SHOOTERS

Anders "Big Andy" Holstensson

big.andy@swsf.se

BLACKSMITH HILL RANGERS

Smedjebackens PSK

Mattias "Guncrazy Matt" Lind

guncrazy.matt@svartkrut.net

WOLF WALLEY RAIDERS, Norrköping

Ebbe "Keith Black" Weber

keith.black@swsf.se

CURTIS WELLS POSSE, Leksand

Harry "Revolver Harry" Fredriksson

revolverharry@swsf.se

ROCK RIVER RANGERS, Strömstad

Triggerhappy Bo, Strömstad

ronnieb@telia.com

 

Regler för föreningsantagning:

 

 

För att en förening ska få få ansöka om anslutning till SWSf ska följande krav vara uppfyllda. Reglerna gäller för helt ny förening och förening som redan är etablerad i annat förbund.

 

Följande handlingar ska insändas;

 

 • Redovisning av organisationsnummer och stadgar.

 

 • Senaste årsmötesprotokoll ska bifogas där det framgår att förening önskar ansluta sig till SWSf.

 

 • Utdrag ur belastningsregistret för samtliga medlemmar i styrelsen, ska sändas in med post i

oöppnade kuvert. Utdragen sänds åter efter granskning.

 

 • Kontrakt för föreningens tillgång till egen eller inhyrd skjutbana.

 

 • Skjutbanans skjutinstruktioner.

 

 • Redovisning av organiserad träning eller tävling för medlemmarna.

 

 • Redovisning över fem stycken RO1-certifierade medlemmar som är registrerade och betalande medlemmar till SWSf.

 

 • Redovisning över egen eller inhyrd RO2-instruktör.

 

 

Föreningen förbinder sig att;

 

 • Följa SWSf:s stadgar och skjutreglemente.

 

 • Följa SäkB.

 

 • Följa svensk lag.

 

 • Årligen skicka in årsrapport och verksamhetsberättelse.

 

 • Betala in årsavgiften.

 

 • Kontinuerligt förse SWSf med korrekta och uppdaterade medlemsuppgifter.

 

 • Att förening inte har uteslutits av annat skytteförbund.

 

 • Inneha minst fem stycken SWSf-registrerade RO1-utbildade medlemmar.

 

 • Efter sanktionering utförda föreningsintyg enligt gällande föreskrifter.

 

 • Vara ideell och inte vinstdrivande företag.