Välkommen till

Svenska Westernskytteförbundet

The Gunslinger Gazette

Medlemsblad för Sweden Western Shooters

Ansvarig: SWSf styrelse

Layout: Jim Younger

Tryck: Informtrycket, Göteborg

Redaktionen är också tacksam för uppslag och artiklar från läsekretsen. Material till tidningen skickas till:

Senaste numret får du alltid läsa först som medlem.

Nu finns även den Gamla The Norsemen Bulletin att läsa.

Från starten 1998 fram till sista numret i Svensk-Norsk regi.

The Norsemen Bulletin är från 2006 ett helnorskt medlemsblad.

Klicka här och läs hur det började

Tidningen kommer ut med 3 nummer per år. Nästa nr av tidningen kommer i juli, vecka 30, 2017