Svenska Rekord.

 

 

Denna rekordsida är öppen för alla medlemmar i swsf som betalt årsavgiften.
Svenska rekord kan tas på en fast definerad stage samt i ett antal speed kategorier.

Hur stagen skall sättas upp samt information hur rekordet skall utföras och dokumenteras kan ni hämta här.

Rekordförsök skall skickas in via mail till info@swsf.se med följande noteringar:
Bifogad film eller länk till film.

Alias och swsf nummer
Kategori
Raw tid samt eventuella missar

Skytt, timer och samtliga mål skall synas i bild under hela rekordförsöket.

Rekord tagna på en officiell swsf sanktionerad tävling behöver ej vara filmade. Hänvisning till resultatlistan bifogas ansökan.

Kategorierna Cowboy och Wrangler är sammanslagna till kategorin Open pga den minimala skillnaden i utrustning och ålder. Nya kategorier läggs upp vid första noterat rekord.

 

World Records klicka här för detaljer om Speed kategorier

       

World

Record Stage


Men Open Alias Time
1:a Ray Heartless 18.09
2:a Black Walker 26.26
3:a A/C Spanner 31.15
   
Ladies Open
1:a Proud Mary 32.42
2:a Eagle Sharing Woman 34.97
3:a White Angel 57.22

Frontiersman1:a Hungery Wallace 37.31
2:a John Wild 53.04
3:a Gunsmith 54.60
 
Fronter Cartridge
1:a Shotgun Joe 23.78
2:a Sneaky Pete 34.47
3:a Deadwood Walker 39.54


FCD
1:a Shotgun Joe 31.18
2:a Guncrazy Matt 48.27
3:a Dusty Higgins 63.49
       
Duelist  
1:a Rawhide Rooster 32.88
2:a Boothill Bob 42.09
3:a Ingen
 
 Gunfighter  
 1:a Wild Bull  23.16
 2:a  McIke 67.20
 3:a  Ingen
   
49:er
1:a Harley Parkinsson 25.49
2:a Smokey Pete 29.58
3:a Grave Spit 33.07
     
 Senior    
 1:a Mr Thunder  34.50 
 2:a Hombre  39.91 
 3:a Hipshot 50.55 
     
 Silver Senior    
 1:a Lefty  46.51 
 2:a Fargo  73.37 
 3:a Christian Witness 120.50 
     
     
Elder Statesmen    
1:a Dangerous dave 116.50
2:a Ingen
3:a Ingen
 
Speed
Rifle Men 10 shots
1:a Ray Heartless 1.84  
2:a Shotgun Joe  3.95  
3:a Ingen    
       
Rifle Ladies    
1:a Proud Mary 3.95   
3:a Ingen    
3:a Ingen    

Pistol


10 shots

 
1:a Ray Heartless 3.19  
2:a Shotgun Joe 4.66   
3:a Ingen    
     
Shotgun SbS Hammerless 4 shots
1:a Ray Heartless 3.32
2:a Shotgun Joe 4.42
3:a Ingen
 
 

 

 

 

 

 

 

Sweden Western Shooters © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.swsf.se