Välkommen till

Svenska Westernskytteförbundet

Sweden Western Shooters skyttemärken

Märkestagning sker enligt de förutsättningar som finns på nedan formulär. Printa ut, fyll i och skicka in dem till oss.

Adress:

Hans-Olov Forsman

Storbränna 154

860 25 KOVLAND

Märken kan erövras endast i ordningsföljd. Brons-Silver-Guld.

Kostnad för märket är 30kr + frakt 12kr och inbetalas på förbundets Plusgiro 1993555-0.

Lämpligen beställs märken klubbvis för att minska fraktkostnaden.

Krav: medlem i sws/swsf och att årsavgiften är betald.