Välkommen till

Svenska Westernskytteförbundet

Denna rekordsida är öppen för alla medlemmar i swsf som betalt årsavgiften.

Svenska rekord kan tas på en fast definerad stage samt i ett antal speed kategorier.

Hur stagen skall sättas upp samt information hur rekordet skall utföras och dokumenteras kan ni hämta här.

Rekordförsök skall skickas in via mail till info@swsf.se med följande noteringar:

Bifogad film eller länk till film, alias, swsfnr, kategori, rawtid samt eventuella missar.

 

Skytt, timer och samtliga mål skall synas i bild under hela rekordförsöket.

Rekord tagna på en officiell swsf sanktionerad tävling behöver ej vara filmade. Hänvisning till resultatlistan bifogas ansökan.

Kategorierna Cowboy och Wrangler är sammanslagna till kategorin Open pga den minimala skillnaden i utrustning och ålder. Nya kategorier läggs upp vid första noterat rekord.

World Records klicka här för detaljer om Speed kategorier

World

Record Stage

Men Open

Time

1:a

Ray Heartless

18.09

2:a

Black Walker

26.26

3:a

A/C Spanner

31.15

Ladies Open

1:a

32.42

2:a

Eagle Sharing Woman

34.97

3:a

White Angel

57.22

Frontiersman

1:a

Hungery Wallace

37.31

2:a

John Wild

53.04

3:a

54.60

Fronter Cartridge

1:a

23.78

2:a

34.47

3:a

Deadwood Walker

39.54

FCD

1:a

31.18

2:a

Guncrazy Matt

48.27

3:a

Dusty Higgins

63.49

Duelist

1:a

Rawhide Rooster

32.88

2:a

Boothill Bob

42.09

3:a

Ingen

 Gunfighter

 1:a

Wild Bull 

23.16

 2:a

 McIke

67.20

 3:a

 Ingen

49:er

1:a

Harley Parkinsson

25.49

2:a

Smokey Pete

29.58

3:a

Grave Spit

33.07

 Senior

 1:a

Mr Thunder 

34.50 

 2:a

Hombre 

39.91 

 3:a

Hipshot

50.55 

 Silver Senior

 1:a

Lefty 

46.51 

 2:a

Fargo 

73.37 

 3:a

Christian Witness

120.50 

Elder Statesmen

1:a

Dangerous dave

116.50

2:a

Ingen

3:a

Ingen

Speed

Rifle Men

10 shots

1:a

1.84

2:a

Shotgun Joe

 3.95

3:a

Ingen

Rifle Ladies

1:a

Proud Mary

3.95 

3:a

Ingen

3:a

Ingen

Pistol

10 shots

1:a

3.19

2:a

Shotgun Joe

4.66 

3:a

Ingen

Shotgun

1:a

3.32

2:a

Shotgun Joe

4.42

3:a

Ingen

Svenska rekord