Utbildning

Sweden Western Shooters

Utbildning

Utbilda dina medlemmar ...

Range operator


För att få deltaga på tävlingar utanför den egna klubben är utbildningen Range operator ett krav. Utbildningen består av teoretisk samt praktisk del. Kostnaden är 100kr och betalas på plats. De lokala klubbarna har uppdraget att utbilda sina medlemmar. Är du ännu ej med i någon klubb, kan du delta på de utbildningar som arrangeras av SWSf-certifierade instruktörer.

Planerade certifieringar:


28 apr: Sthlm/Enköp/Uppsala

17–19 maj: Torsby

28–30 jun: Ramsberg


24 el. 31 aug: Enligt önskemål

13–15 sepr: Torsby

29 sep: Sthlm/Enköp/Uppsala

 

Anmälan till:

White Angel senast 21 dagar före angivet datum (knapp nedan)


Certifiering vid tillfälle som ej är tävling så tillkommer kostnad för ev. boende, mat, extra resekostnad för certifierare.Följande certifieringsregler gäller från år 2020:


Certifiering av RO1

För att få certifiera medlemmar i SWSf RO1 ska den som certifierar har blivit godkänd av förbundsstyrelsen.

 

  • Den sökande ska ha deltagit i minst 3 tävlingar inom de 2 senaste åren. Med deltagande avses krav på fullföljande enligt SASS regler, tävling ska vara över föreningsnivå.


  • Den sökande har skickat in en ansökan till förbundet med redovisning av deltagande i tävling.


  • Den sökande själv är RO2.


Utbildning får fortfarande ske i föreningens regi. 


Certifiering av RO2

För att få certifiera medlemmar i SWSf RO2 ska den som certifierar har blivit godkänd av förbundsstyrelsen.

Den sökande har skickat in en ansökan till förbundet. 


SASS certifiering

För att certifiera i SASS RO1 & RO2 ska SASS krav uppfyllas.Lena Sjögren alias White Angel #1229 är utsedd utbildningsansvarig för SWSf.
Praktiskt prov & certifiering


Utbildningen Range Operator (RO1) består av teoretisk samt praktisk del. Den praktiska delen är viktig för att du ska känna dig trygg med utrustning och de situationer som kan uppstå på tävling. Här hittar du blankett för praktiskt prov, RO1-certifiering samt gunfighter. Fullmak & utbildningsplan


Fullmakt för omyndigt barn att få tillstånd att delta i träning, tävling samt andra aktiviteter i samband med utövande av Cowboy Action Shooting inom SWSf verksamhet Gäller såväl i Sverige som utomlands. Här hittar du blankett för fullmakt samt utbildningsplan för nybörjare;

Utbildningsmaterialet RangeOperator RO1

 

På svenska, Version M


Utbildningsmaterialet

RangeOfficer RO2


På svenska, Version LPlanerar ni att hålla RO1-utbildningar? Skicka alltid in datum, tid och plats till styrelsen.