Utbildning

Sweden Western Shooters

Utbildning

Utbilda dina medlemmar ...

Range operator

 

För att få deltaga på tävlingar utanför den egna klubben är utbildningen Range operator ett krav. Utbildningen består av teoretisk samt praktisk del. De lokala klubbarna har uppdraget att utbilda sina medlemmar. Är du ännu ej med i någon klubb, kan du delta på de utbildningar som arrangeras av swsf certifierade instruktörer.

Planerade utbildningar

 

RO1: Onsdag 21 mars med Teori. Därefter skjutning på måndagskvällar kl 18 med början 26 Mars.

 

Utbildare: Sleepy Bear, PK Ena Western Shooters

Kostanden för utbildningen är 100kr och betalas på plats. Krav är medlemskap i SWS/SWSf och att årsavgiften är betald.

 

Planerar ni att hålla RO1-utbildningar? Skicka alltid in datum, tid och plats till styrelsen.

 

Fullmakt för omyndig

 

Fullmakt för omyndigt barn att få tillstånd att delta i träning, tävling samt andra aktiviteter i samband med utövande av Cowboy Action Shooting inom SWSf verksamhet Gäller såväl i Sverige som utomlands. Här hittar du blankett för fullmakt;

Utbildningsmaterialet RangeOperator RO1

På svenska, Version M

 

Utbildningsmaterialet

RangeOfficer RO2

 

På svenska, Version L