Utbildning

Sweden Western Shooters

Utbildning

Utbilda dina medlemmar ...

Range operator

 

För att få deltaga på tävlingar utanför den egna klubben är utbildningen Range operator ett krav. Utbildningen består av teoretisk samt praktisk del. Kostnaden är 100kr och betalas på plats. De lokala klubbarna har uppdraget att utbilda sina medlemmar. Är du ännu ej med i någon klubb, kan du delta på de utbildningar som arrangeras av SWSf-certifierade instruktörer.

Planerade utbildningar

 

RO1: 27-28/10 Smedjebackens Skytteförening

 

Anmälan: Anmälan via e-post till Guncrazy Matt.

Praktiskt prov

 

Utbildningen Range operator består av teoretisk samt praktisk del. Den praktiska delen är viktig för att du ska känna dig trygg med utrustning och de situationer som kan uppstå på tävling. Här hittar du blankett för praktiskt prov och gunfighter;

Fullmakt för omyndig

 

Fullmakt för omyndigt barn att få tillstånd att delta i träning, tävling samt andra aktiviteter i samband med utövande av Cowboy Action Shooting inom SWSf verksamhet Gäller såväl i Sverige som utomlands. Här hittar du blankett för fullmakt;

Utbildningsmaterialet RangeOperator RO1

På svenska, Version M

 

Utbildningsmaterialet

RangeOfficer RO2

 

På svenska, Version L

 

 

Planerar ni att hålla RO1-utbildningar? Skicka alltid in datum, tid och plats till styrelsen.