Utbildning

Sweden Western Shooters

Utbildning

Utbilda dina medlemmar ...

Range operator

 

För att få deltaga på tävlingar utanför den egna klubben är utbildningen Range operator ett krav.

De lokala klubbarna har uppdraget att utbilda sina medlemmar. Är du ännu ej med i någon klubb, kan du delta på de utbildningar som arrangeras av swsf certifierade instruktörer.

Planerade utbildningar

 

Här kan du läsa mer och anmäla dig till de planerade utbildningarna. (INGET NYTT DATUM FÖR TILLFÄLLET)

Kostanden för utbildningen är 100kr och betalas på plats. Krav är medlemskap i SWS/SWSf och att årsavgiften är betald.

 

Planerar ni att hålla RO1-utbildningar? Skicka alltid in datum, tid och plats till styrelsen.

Utbildningsmaterialet RangeOperator RO1

På svenska, Version M

 

Utbildningsmaterialet

RangeOfficer RO2

 

På svenska, Version L

 

 

Maila direkt till förbundet

info@swsf.se