Om SWSf

Sweden Western Shooters

Om SWSf

Vi i styrelsen ...

Sweden Western Shooters


Sweden Western Shooters, Svenska Westernskytteförbundet (SWSf) bildades 2003 och 2015 blev vi ett godkänt skytteförbund. SWSf har till uppgift att främja Cowboy Action Shooting och historiskt skytte med svartkrutsvapen och andra historiska vapen och replikor därav, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt tävlande samt att öka intresset för gamla vapen och deras historiska och ursprungliga handhavande.

Ordförande


Ordförande: Per-Erik Holmberg

Kassör & revisorer


Kassör: Patrick Olsson

Revisor: Torbjörn Rosencrantz

Revisor: Tobias Gustafsson

Revisorsuppleant: Kicki Svedberg


Ledamöter


Ledamot: Thomas Christensson

Ledamot: Jimi Högfeldt

Ledamot: Peder Berggren

Ledamot: Erik Lindvall

Ledamot: Tony Kareliusson

Kassör: Patrick Olsson

Suppleanter


Suppleant: Helena Karlsson

Suppleant: Stefan Jansson

Valberedningen


Ordförande: Thom Nilsson

Valberedningen: Björn Nilsson

Valberedningen: Ivan Sehlin

Valberedningen: Jocke Peterson