Om SWSf

Sweden Western Shooters

Om SWSf

Vi i styrelsen ...

Svenska Westernskytteförbundet (SWSf) bildades 2003. SWSf har till uppgift att främja western- och historiskt skytte med svartkrutsvapen och andra historiska vapen och repliker därav, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt tävlande samt att öka intresset för gamla vapen och deras historiska och ursprungliga handhavande.

Ordförande

 

Ordförande: Per "Boss H" Holmberg

Kassör & revisorer

 

Kassör: Patrick "Deadwood Walker" Olsson

Revisor: Lars "Gunhorse" Hjelm

Revisor: Tobias "Black Walker" Gustafsson

Revisorsuppleant: Kicki "Joy McQueen" Svedberg

 

Ledamöter

 

Ledamot: Thomas "Gunslinger Doc" Christensson

Ledamot: Jimi "Jim Younger" Högfeldt

Ledamot: Peder "Harley Parkinson" Berggren

Ledamot: Erik "Sheldon Cooper" Lindvall

Ledamot: Stefan "Cactus Jack" Jansson

Suppleanter

 

Suppleant: Helena "Aimingwell Walker" Karlsson

Suppleant: Tony "Sneaky Pete" Kareliusson

Valberedningen

 

Ordförande: Thom "Texas Thom" Nilsson

Valberedningen: Anders "Hungry Wallace" Dahlberg

Valberedningen: Ivan "Gunsmith" Sehlin

Valberedningen: Jocke "Sixgun Swede" Peterson