Om SWSf

Sweden Western Shooters

Om SWSf

Vi i styrelsen ...

Sweden Western Shooters


Sweden Western Shooters, Svenska Westernskytteförbundet (SWSf) bildades 2003 och 2015 blev vi ett godkänt skytteförbund. SWSf har till uppgift att främja Cowboy Action Shooting och historiskt skytte med svartkrutsvapen och andra historiska vapen och replikor därav, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt tävlande samt att öka intresset för gamla vapen och deras historiska och ursprungliga handhavande.

Ordförande


Ordförande: Per-Erik Holmberg

Kassör & revisorer


Kassör: Patrick Olsson

Revisor: Lars Hjelm

Revisor: Tobias Gustafsson

Revisorsuppleant: Kicki Svedberg


Suppleanter


Suppleant: Helena Karlsson


Valberedningen


Ordförande: Thom Nilsson

Valberedningen: Anders Dahlberg

Valberedningen: Ivan Sehlin

Valberedningen: Jocke Peterson