Om SWSf

Sweden Western Shooters

Om SWSf

Vi i styrelsen ...

Ordförande

 

Per "Boss H" Holmberg

Kassör & revisorer

 

Kassör: Eiwor "Eagle Sharing Woman" Walfridsson

Revisor: Lars "Gunhorse" Hjelm

Revisor: Tobias "Black Walker" Gustafsson

Revisorsuppleant: Kicki "Joy McQueen" Svedberg

 

Ledamöter

 

Ledamot: Thomas "Gunslinger Doc" Christensson

Ledamot: Jimi "Jim Younger" Högfeldt

Ledamot: Peder "Harley Parkinson" Berggren

Ledamot: Erik "Sheldon Cooper" Lindvall

Ledamot: Stefan "Cactus Jack" Jansson

Suppleanter

 

Suppleant: Erik "Hank Trash" Wiren

Suppleant: Tony "Sneaky Pete" Kareliusson

Valberedningen

 

Sammankallande: Folke "Ace Heart" Weinholt

Valberedningen: Anders "Hungry Wallace" Dahlberg

Valberedningen: Ivan "Gunsmith" Sehlin

Valberedningen: Jocke "Sixgun Swede" Peterson