Om SWSf

Sweden Western Shooters

Om SWSf

Vi i styrelsen ...

Sweden Western Shooters (SWSf) bildades 2003. SWSf har till uppgift att främja Cowboy Action Shooting och historiskt skytte med svartkrutsvapen och andra historiska vapen och replikor därav, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt tävlande samt att öka intresset för gamla vapen och deras historiska och ursprungliga handhavande.

Ordförande

 

Ordförande: Per-Erik Holmberg

Kassör & revisorer

 

Kassör: Patrick Olsson

Revisor: Lars Hjelm

Revisor: Tobias Gustafsson

Revisorsuppleant: Kicki Svedberg

 

Ledamöter

 

Suppleanter

 

Suppleant: Helena Karlsson

Suppleant: Tony Kareliusson

Valberedningen

 

Ordförande: Thom Nilsson

Valberedningen: Anders Dahlberg

Valberedningen: Ivan Sehlin

Valberedningen: Jocke Peterson