Aliaslista

Sweden Western Shooters 

Aliaslista

Våra medlemmar ...

Aliaslistan 2023


SWSf:s aliaslista är sorterad utifrån förening. Saknas medlemsuppgifter skickar du ett mail till Sekreteraren. Sista datum för att betala medlemsavgiften till SWSf är 28 februari.  Efter det plockas alias bort från listan från föregående år. Ditt alias blir genom detta tillgänglig för ev. nya medlemmar.

Medlemsavgiften är giltig för det kalenderår den betalas in.

Märk alltid din betalning med Alias och medlemsnummer.

Frågor om din inbetalning kontakata kassören.


Med vänlig hälsning


Styrelsen SWSf