Om SWSf

Sweden Western Shooters

Om SWSf

Vi i styrelsen ...

Sweden Western Shooters


Sweden Western Shooters, Svenska Westernskytteförbundet (SWSf) bildades 2003 och 2015 blev vi ett godkänt skytteförbund. SWSf har till uppgift att främja Cowboy Action Shooting och historiskt skytte med svartkrutsvapen och andra historiska vapen och replikor därav, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt tävlande samt att öka intresset för gamla vapen och deras historiska och ursprungliga handhavande.

Ordförande


Ordförande:  Boss H Pär-Erik Holmberg 

  

Kassör & revisorer


Kassör:  Joy McQueen Kickie Kristina Svedberg

Sekreterare: Texas Thom Thom Nilsson

Revisor:  El Lobo Torbjörn Rosencrantz

Revisor: Dancing Bear

Revisorsuppleant:  Bushwacher Ulf Pettersson


Ledamöter


Ledamot:Gunslinger Doc Thomas Christensson

Ledamot: Texas Thom Thom Nilsson

Ledamot: Joy McQueen Kickie Kristina Svedberg

Ledamot: Sneaky Pete Tony Kareliusson

Ledamot: Pancho Tortillia

Ledamot:

Suppleanter


Suppleant: Vakant

Suppleant: Vakant

Valberedningen


Sammankallande: Ivan Selin

Valberedningen: Robert Classon

Valberedningen: Erik Lindvall

Valberedningen: