Om SWSf

Sweden Western Shooters

Om SWSf

Vi i styrelsen ...

Sweden Western Shooters


Sweden Western Shooters, Svenska Westernskytteförbundet (SWSf) bildades 2003 och 2015 blev vi ett godkänt skytteförbund. SWSf har till uppgift att främja Cowboy Action Shooting och historiskt skytte med svartkrutsvapen och andra historiska vapen och replikor därav, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt tävlande samt att öka intresset för gamla vapen och deras historiska och ursprungliga handhavande.

Ordförande


Ordförande: Per-Erik Holmberg

Kassör & revisorer


Kassör: Patrick Olsson

Sekreterare: Thom Nilsson

Revisor: Torbjörn Rosencrantz

Revisor: Tobias Gustafsson

Revisorsuppleant: Kicki Svedberg


Ledamöter


Ledamot: Thomas Christensson

Ledamot:

Ledamot: Erik Lindvall

Ledamot: Tony Kareliusson

Suppleanter


Suppleant: Helena Karlsson

Suppleant: Peder Berggren

Valberedningen


Sammankallande: Björn Nilsson

Valberedningen:Jessica Blixt

Valberedningen: Ivan Sehlin

Valberedningen: Andreas Ludvigsson