Gunfighter certifiering

Gunfighter certifiering

 
 
 
 
 
Ja
 
 

• Fråga vilka unika regler som finns för Gunfighter.


1) Examineringen går sedan tillväga som så att skytt får visa hur denna hanterar kategorin Double
Duelist genom att dra och skjuta kontrollerat på ordinarie pistolmål. Detta för att kunna utvärdera
skyttens förmåga med både stark och svag hand. Scenario: 10 skott där 5 mål sveps vä - hö, hö – vä


2) Därefter tillfrågas skytt hur denne skulle hantera vapenproblem när denne har två vapen i händerna.


3) Därefter en uppskjutning på samma mål som tidigare, fast i Gunfighter style.


Det som värderas är hur skytten hanterar två revolvrar samtidigt.
• Säker vapenhantering.
• Inte dra tillbaka skjuten revolver så man sveper egen hand. Dvs revolvrarna skall hela tiden vara parallella med varandra.
• Inga dubbelavfyringar.
• Inte hölstra med spänd hane.