Dokument

Dokument SWSf

Denna sida är under uppbyggnad. Här kommer nu inom kort att finna samtliga

dokument och blanketter som berör SWSf. Vi vill underlätta för dig som medlem att hitta alla handlingar på ett och samma ställe. 

Förbundets årsmöten


Protokoll årsmöte 2020


Stadgar

Stadgar SWSf 2021


Integritetspolicy

Integritetspolicy SWSf 2021


Föreningsrapport

Blankett föreningsrapport


Märkestagning

Blankett märkestagning 2021