Dokument

Dokument och blanketter inom SWSf

Denna sida är under uppbyggnad. Här kommer nu inom kort att finna samtliga

dokument och blanketter som berör SWSf. Vi vill underlätta för dig som medlem att hitta alla handlingar på ett och samma ställe. 


Dokument

Protokoll årsmöte 2021

Stadgar SWSf 2021

Integritetspolicy SWSf 2021

Villkor för SWSF tävling


Blanketter

Föreningsrapport

Inbetalningsavi föreningsavgift 2022

Märkestagning

RO1-Certifiering

Kvittomall för startavgift tävling

Gunfighter Certifiering

Fullmakt och intyg för minderårig

Ansökningshandlingar för anslutning av förening


Regelböcker & Utbildning

Praktiskt prov RO1

Regler för Buckaroos och Young Guns

Utbildningsplan

SÄK-B 2020