Dokument

Dokument och blanketter inom SWSf

Denna sida är under uppbyggnad. Här kommer nu inom kort att finna samtliga

dokument och blanketter som berör SWSf. Vi vill underlätta för dig som medlem att hitta alla handlingar på ett och samma ställe. 


Dokument

Protokoll årsmöte 2021

Protokoll årsmöte 2022

Protokoll årsmöte 2023

Stadgar SWSf 2021

Integritetspolicy SWSf 2021

Villkor för SWSF tävling


Blanketter


Inbetalningsavi föreningsavgift 2024

Märkestagning

Kvittomall för startavgift tävling

Fullmakt och intyg för minderårig

Ansökningshandlingar för anslutning av förening

Årets stage 2024


Regelböcker & Utbildning

Praktiskt prov RO1

Regler för Buckaroos och Young Guns

Utbildningsplan

SÄK-B 2020