Utbildning

Sweden Western Shooters

Utbildning

Utbilda dina medlemmar ...

Förslag från SASS om nytt regelverk för Wild Bunch.
Gäller från januari 2024 om inget nytt kommer från SASS.

Range operator


För att få deltaga på tävlingar utanför den egna klubben är utbildningen Range operator ett krav. Utbildningen består av teoretisk samt praktisk del. Kostnaden är 100kr och betalas på plats. De lokala klubbarna har uppdraget att utbilda sina medlemmar.

Shooter's handbook v.26.2:


Här kan du ta del av senaste versionen av SASS Shooter's handbook.
Utbildningsansvarig

Lena Sjögren alias White Angel #1229 är utsedd utbildningsansvarig för SWSf.Certifiering av RO1

För att få certifiera medlemmar i SWSf RO1 ska den som certifierar har blivit godkänd av förbundsstyrelsen. förnyelse av godkännande ska sökas hos styrelsen i god tid före giltigt godkännande går ut.

 

  • Den sökande ska ha deltagit i minst 3 tävlingar inom de 2 senaste åren. Med deltagande avses krav på fullföljande enligt SASS regler, tävling ska vara över föreningsnivå.


  • Den sökande har skickat in en ansökan till förbundet med redovisning av deltagande i tävling.


  • Den sökande själv är RO2, RO2 utbildningen är giltig i 2år från senaste förnyelsen.


Utbildning får fortfarande ske i föreningens regi. 


Certifiering av RO2

För att få certifiera medlemmar i SWSf RO2 ska den som certifierar har blivit godkänd av förbundsstyrelsen.

Den sökande har skickat in en ansökan till förbundet. 


SASS certifiering

För att certifiera i SASS RO1 & RO2 ska SASS krav uppfyllas.
Praktiskt prov & certifiering


Utbildningen Range Operator (RO1) består av teoretisk samt praktisk del. Den praktiska delen är viktig för att du ska känna dig trygg med utrustning och de situationer som kan uppstå på tävling. Under fliken Dokument hittar du blankett för praktiskt prov, RO1-certifiering samt gunfighter. 


Godkända examinatorer RO1 & R02

Lena "White Angel" Sjögren

Thom "Texas Thom" Nilsson

Godkända examinatorer RO1

Cimmarron Kane

Joy McQueen

Wild Cub

Gunsmith

Sleepy Bear

Pancho Tortilla


Fullmakt och intyg för minderårig


Fullmakt för omyndigt barn att få tillstånd att delta i träning, tävling samt andra aktiviteter i samband med utövande av Cowboy Action Shooting inom SWSf verksamhet Gäller såväl i Sverige som utomlands. Blankett för fullmakt hittar du under "dokument" i menyn.

Vilka regler gäller för Buckaroos och Young Guns? Läs mer...

Utbildningsmaterialet RangeOperator RO1

 

På svenska, Version MUtbildningsplan

 

Hittar du under fliken dokument

Utbildningsmaterialet

RangeOfficer RO2


På svenska, Version L


Planerar ni att hålla RO1-utbildningar? Skicka alltid in datum, tid och plats till styrelsen.