CAS

Cowboy Action Shooting

Westernskytte


Westernskytte är en skyttesport som skapades 1981 av Harper Creigh i USA. Han hade tittat på några vilda västernfilmer en regnig eftermiddag och fick en idé. Sporten sköts först på en skjutbana i Coto de Caza, Kalifornien. Läs mer om historien bakom Westernskytte...

.


Regler utges idag av Single Action Shooting Society®. Flera av de som utövar sporten är även medlemmar i SASS men det är helt frivilligt. Det går bra att kontakta närmaste förening och be att få prova på vår sport. Tycker du att det är roligt och vill fortsätta så anmäl dig till nästa nybörjarkurs och efter certifiering så kan du delta i träning och tävling. Läs mer om utbildning...

 

Utövande


Stager


Skyttet utövas på en skjutbana där stationer, kallade stager, byggs upp med olika scenario på varje. Stagerna ligger spridda på skjutbanan med förflyttning mellan varje. På stagen finns vanligtvis någon typ av kuliss tex. en vagn, en affär, en saloon. Sedan finns det mål för de tre vapnen (revolvrar räknas som ett vapen). 


Skyttarna förflyttas i grupp kallad posse. De leds av en posse marschal och denna har oftast en deputy till sin hjälp. När posset kommer fram till en stage så går posse marschal genom scenario, kallad stadgebeskrivning, för respektive stage. 


Stagebeskrivningen beskriver hur skytten ska förflytta sig, vart skytten ska stå vid bekämpning med vart och ett av vapnen. Stadgebeskrivningen beskriver även vilka mål som ska bekämpas och i vilken ordning. Stagepersonal 


När scenariot är klart för skyttarna så delas arbetsuppgifterna ut ibland skyttarna i posset. Sedan turas skyttarna om att vara funktionärer och deltagare. De funktionärer som krävs är; en vid laddbordet, en vid tömbordet, tre sk. spotters, en protokollförare och en time operator


Vid laddbord laddar skyttarna sina vapen när det är deras tur och efter skytt är klar så går denne till tömbordet där tomhylsor tas ur revolvrar och visas upp för att säkerställa att de är tomma tillsammans med bygelgeväret och hagelgeväret, allt för att bibehålla en hög säkerhet.Skyttet 


När en skytt har laddat sina vapen blir denna kallad till linjen, det är startposition på den aktuella stagen. Skytten placerar ut sina vapen i enlighet med stadgebeskrivningen och ställer sig i startposition, det kan vara med händer på hatten, hållandes i ett lasso osv. 


När skytten är klar så startas tiden, sedan gäller det att skytten ska skjuta rätt vapen på rätt plats i rätt ordning på målen. Det ska dessutom ske på kortast möjliga tid. 


När skytten är klar så håller spotters upp fingrar för att indikera ev. bomskott och ev. om skytten skjutit i fel ordning. Tid läggs till på den ursprungliga skyttetiden. 


En tävling utövas vanligen på drygt en och en halv dag. Det skjuts sex stager på lördagen och fyra på söndagen.

 

 

Exempel på stage


Hagelgevär på hästen, bygelgevär i högra fönstret, revolvrar hölstrade;


Skytt startar bakom hästen med händerna på hästen. Vid signal så ska hagelmålen bekämpas, tag med hagelgevär till vänstra fönstret. I vänstra fönstret bekämpa med revolvrar de röda målen med en Arizona Sweep (ett i 1a, två i 2a, tre i 3e, fyra i 4e). Förflyttning till högra fönstret, bekämpa där med bygeln de blå målen med en Nevada Sweep (en i vardera, fram och tillbaka). Stage clear. Utrustning


Vapen som används är två single action revolvrar, ett bygelgevär och ett hagelgevär. Sedan behöver skytten ett bälte med två hölster samt ett hagelbälte.

Läs mer om vapentyper...


Det finns idag 19 föreningar i Sverige som tillhandahåller sporten, de flesta har vapen för utlåning alt. att deras medlemmar lånar ut vapen så att den nye skytten kan prova på sporten. Här hittar du våra föreningar...


De kläder som bärs ska vara av 1800-tal, vilda västern. Det kan vara från en stjärna från en Hollywood västernfilm eller en karaktär från historien. Som ny deltagare så räcker det gott med ett par läderstövlar, ett par jeans och en skjorta. Sedan är det bra om deltagaren har tillgång till en liten vagn där gevär och ammunition ska dras mellan stadgerna på ett säkert sätt. Ingen reklam/sponsring är tillåten på kläderna.

 


Alias


Alla skyttar måste välja ett alias som representerar en karaktär eller yrke från vilda västern eller en vilda västernfilm. Alias ska vara unikt, det finns en lista över de alias som redan är tagna av medlemmar i SASS och SWSf. Se svenska aliaslistan...

 


"Spirit of the Game"


I sporten Cowboy Action Shooting™ krävs att alla deltar med en attityd som kallas ”The Spirit of the Game”. Det betyder att du till fullo deltar i det som tävlingen kräver. Du ska göra ditt bästa i delen med kläder, använda den korrekta utrustningen och respektera traditionen av den gamla västern.


Det är en härlig sport där nybörjare och erfarna skyttar, damer och herrar deltar på lika villkor. Skyttarna delas in i klasser efter ålder inte skicklighet. Det inspirerar till att förbättra sitt eget resultat.  Det är en härlig stämning, vi lever tillsammans oftast från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag på camping vid skjutbanan. Det finns gott om tillfällen att lära känna skyttar från andra delar av landet. Nyare skyttar får tips och råd, det skapas nya vänskapsband, helt enkelt en familjär stämning.Krav


För att utöva sporten krävs genomförd kurs med certifiering (RO1), medlemskap i skytteförening ansluten till SWSf samt medlemskap i SWSf. För att få vapenlicens så ska skicklighetskrav uppfyllas samt minst 12 månaders medlemskap.

Läs mer om utbildning...

Läs mer om medlemskap...


För frågor och svar har du också vår FAQ-sida. Vid frågor är du även välkommen att kontakta styrelsen på info@swsf.se