Medlem

Sweden Western Shooters

Medlem

Bli medlem i SWSf ...

Ansökan


För att få ansöka om medlemskap till SWSf ska följande krav vara uppfyllda;


• Svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige. Övriga   kan endast bli stödmedlem.

• Skytt ska vara medlem i till förbundet ansluten förening eller sektion av förening.


Genom att bli medlem i SWSf förbinder du dig att:


• Följa SWSfs stadgar och skjutreglemente.

• Följa SäkB.

• Följa Svensk lag.

• Årligen betala in medlemsavgift före 28 februari och fortsatt vara medlem i skytteförening som är ansluten till förbundet.


När du har gjort din annsökan kommer vi kontakta den förening som du har angivet att du tillhör. När vi har fått svar från dom och du har antagits som medlem kommer du meddelas ditt Alias och medlemsnummer.

Du har då 14 dagar på dig att betala in din medlemsavgift för det aktuella kalenderårtet. 

Avgiften är 250kr per kalenderår, sambo 100kr, barn 50kr. Betalningen sker till BG 5675-7263. Märk din inbetalning med alias och medlemsnummer.Med vänlig hälsning

Sweden Western Shooters

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svenska aliaslistan


Welcome cowboy!! Ny medlem i SWSf kommer innebära nya erfarenheter, bekantskaper, regler och framförallt mycket skoj.

Här hittar du också den svenska aliaslistan i samarbete med SWS Norge.