Tävlingar

Tävlingar  2024


Här hittar du uppgifter och anmälan till svenska och internationella tävlingar 2024. Planerar ni att hålla tävling? Även små tävlingar vill vi förmedla på denna sida. Skicka in datum, tid och plats till info@swsf.se

Efter genomförd tävling sätter arrangören in 10 kronor per deltagare på Förbundets bankgirokonto Bg. 5675-7263.

 Förbundet följer utvecklingen under året och har förhoppning om att kunna presentera nya tävlingar framöver.

18-19 Maj

STAND IN TRAIL

En tävling som senaste åren arrangeras av Torsby Desperados.

6 Oktober

LONESOME DOVE

Lonesome Dove är tillbaka 2024 och genomförs i Bredared. Endagstävling med sex stager.   

 13-15 September

The Blue Mountain Trail

The Blue Mountain Trail 2024 och genomförs i Sundsvall med SM i Mainmatch.   

      31/5-2/6

Gunslinger Trail

Gunslinger Trail 31/5-2/6 2024 och SM i Wild Bunch genomförs 31/5 i Edsvallal. En helg med att se fram emot..   

TNT / Indian Attack 19-22/7 2024

TNT Nordiska mästerskapet/Indian Attack 2024

Nordiska mästerkapet och Indian Attack som detta år arrangeras av Torsby Desperados.

Anmälan görs på casscoring.com

Apr-Okt

Wild West Series

Bredared Rough Riders bjuder in till fyra deltävlingar i CAS skytte.

DOT 22-27/7 2024 Torsby

DOT EM I CAS 2024

Anmälan görs på casscoring.com

Återkommande tävlingar


SMOKE OF THE OLD WEST

Denna tävling arrangeras av olika klubbar varje år. 1 dag och endast svartkrut.


GUNSLINGER TRAIL

Arrangeras av Edsvalla Gunslingers. 2 dagar i maj.


PURGATORY

Arrangeras av Spring City Bountyhunters i samarbete med Black River Rangers. Sista helgen i juli.


THE BLUE BOUNTAIN TRAIL

Arrangeras av Northern Rangers i Sundsvall 2-3 dagar i juni-juli.


THE LONG LOST TRAIL

Arrangeras av The Smoking Barrels Posse i Ramsberg. 2 dagar.


INDIAN ATTACK

Arrangeras av Thorsby Desperados i Torsby. 2-3 dagar i spetember.


Resultat från tidigare tävlingar under åren - Läs mer ... 


Vad krävs för att anordna SWSf sanktionerad tävling? Läs mer ...


Mästerskap


SVENSKA MÄSTERSKAPEN - Svenska mästerskapet är en 2 dagars tävling på minst 10 stager. Tävlingen arrangeras efter rullande schema runt i landet i samband med annan tävling. Se resultat 2002-2018 nedan.


NORDISKA MÄSTERSKAPEN - The Norsemen Trail. Arrangeras bland de nordiska länderna, Sverige, Norge, Finland och Danmark. Tävlingen kan vara 10 eller fler stager och pågå i 2-3 dagar. Se resultat 2001-2017


EUROPEISKA MÄSTERSKAPEN - Days of Truth. Days Of Truth arrangeras av det land som på begäran godkänns av den kommite som finns utsedd med medlemmar från alla europeiska länder. Se resultat 2018


VÄRLDSMÄSTERSKAPET - The End of Trail. End of trail arrangeras alltid av SASS och platsen är deras anläggning i New Mexiko, USA. Till skillnad från övriga mästerskap är medlemsskap i SASS ett krav för denna tävling.


Svenska Mästerskapen


Medaljörer vid de Svenska Mästerskapen.


Det första svenska mästerskapet i Cowboy Action Shooting arrangerades 2002 i samband med tävlingen Purgatory i en grusgrop utanför Karlskoga. Skytteformen hade redan då bedrivits i landet några år men nu var tiden mogen för ett mästerskap.


Av praktiska skäl finns nu SM-resultaten som en pdf.

Arrangera tävling

Ansökan skall innehålla följande;

1. Tävlingens namn

2. Datum för tävlingen

3. Plats för tävlingen

4. Tävlingens omfattning (kategorier och antalet stager)


Ger SWSf:s styrelse sitt godkännande skall klubben vidare inkomma med en inbjudan för publicering. Inbjudan kommer att publiceras på SWSf hemsida. För inbjudan ska framgå information om mailadresser till vilken anmälan skickas), vilken information som klubben behöver från deltagare, utöver det som eventuellt står i inbjudan.

Vägbeskrivning kan vara GPS-koordinater, en enklare vägbeskrivning skall ändå skrivas i inbjudan. Skyltning skall göras från närmare större väg med ”SWS” eller ”CAS”. Utplacering av skyltar bör göras senast klockan 12:00 dagen innan tävlingen för att underlätta för långväga gäster. Om mat inte kan tillhandahållas ska det framgå av inbjudan och vart närmaste butik finnas. Dricksvatten ska finnas på tävlingsplatsen.


Krav på en sanktionerad tävling

1. Tävlingen skall inte kollidera med ett svenskt- eller nordiskt mästerskap.

2. Tävlingen skall bestå av minst 5 stager.

3. Tävlingen skall utlysas med samtliga SASS godkända kategorier. Minst antalet deltagare för kategori kan tillämpas. Ex minst 3st för att öppna kategorin (undantag kan göras för rena svartkrutstävlingar där ålder och röksvaga kategorier kan strykas).

4. Tävlingen skall följa SASS regelverk.

5. Tävling som är ett svenskt eller nordiskt mästerskap skall bestå av minst 10 stager fördelade på minst 2 dagar (undantag är mästerskap i Wild Bunch som kan bestå av minst 5 stager på en tävlingsdag).