Föreningar

Sweden Western Shooters 

Föreningar

Rangers & Desperados ...

Här hittar du föreningar anslutna till

Sweden Western Shooters.
Vill ni ansluta en ny förening finns information nedan. Välkommen att kontakta förbundet vid frågor.


Föreningar som betalat föreningsavgift 2024

Black River Rangers

Blacksmith Hill Rangers

Bredared Rough Riders

C4 Regulators
Capital Cowboys
Edsvalla Gunslingers

Little Creek Posse

Mad Trappers

Northern Rangers

Norrtelje County Regulators

Raven Mining & Catlle Company

Rock River Rangers

Root Mountain Rustlers

Rosehills Rangers

Sandvikens Psk
Spring City Bountyhunters

Surahammars Skytteförening

The Smoking Barrel Posse

*Sanktionerade föreningar
(behöriga att skriva föreningsintyg)

*CAPITAL COWBOYS

Stockholms Allmänna PSK   

Björn "Wild Cub" Nilsson

bjorn.nilsson@sapk.se

*LITTLE CREEK POSSE, Kristianstad

Thom "Texas Thom" Nilsson

littlecreekposse@Hotmail.com

*EDSVALLA GUNSLINGERS

Edsvalla Skytteförening

Anders "Hungry Wallace" Dahlberg

hungry.Wallace@swsf.se

*TOMBSTONE SIBLINGS

Mörsil SKF

Jonny "Jonny Hex" Rothoff

tombstone.siblings@swsf.se

*NORRTELJE COUNTY REGULATORS

Norrtälje Skytteförening

Bobby "Bowman" Jansson

bowman@swsf.se

*WESTWOOD GUNFIGHTERS, Vimmerby

Sevede Skyttesällskap

Sten "Rocky Marshal" Bengtsson

westwood@swsf.se

*NORTHERN RANGERS

Sundsvalls Pistolskytteklubb

Peder "Harley Parkinson" Berggren

Peder.Berggren@one-nordic.se

*BREDARED ROUGH RIDERS

Bredareds SSK

Per-Erik "Manco" Svensson

bredareds.rough.riders@swsf.se

*ROSEHILL RANGERS

Rosersberg PK

Janne "Hipshot" Eriksson

janne@hipshot.org

Stefan "Rawhide Rooster" Hansen

lsj.hansen@live.se


*ROCK RIVER RANGERS, Strömstad

Bullseye Carrollton, Strömstad

sandjohan1@gmail.com

*Surahammars Skytteförening

styrelsen@surahammarsskytteforeningen.se

*THORSBY DESPERADOS

Torsby Pistolskytteklubb

Folke "Ace Heart" Weinholt

ace.heart@swsf.se

*SPRING CITY  BOUNTYHUNTERS

Lesjöfors Pistolskytteklubb

Patrik "Deadwood Walker" Olsson

deadwood.walker@swsf.se

*BLACK RIVER RANGERS, Örebro

Erik "Sheldon Cooper" Lindvall

rangers019@swsf.se

*THE SMOKING BARRELS POSSE

Borlänge Pistolskytteklubb

Torbjörn "El Lobo" Rosencrantz

ellobo@swsf.se

*PK ENA COWBOY WESTERN SHOOTERS

PK Ena Skytteklubb, Enköping

Thomas "Sleepy Bear" Nilsson

pkena_cas@swsf.se

*RAVEN MINING & CATTLE COMPANY

Uddevalla Pistolskytteförening

Niclas "Bottom Dealing Butch" Thulin

niclas@upsf.se

*MAD TRAPPERS, Årjäng

Nordmarkens PSK

Stefan "Skageway Steve" Helgesson

stefan.helgesson@gmail.com

*BLACKSMITH HILL RANGERS

Smedjebackens Skytteförening

Mattias "Guncrazy Matt" Lind

mattias.lind@skyttarna.se

*ROOT MOUNTAIN RUSTLERS

Rotebergs SK

Patrik "Pancho Tortilla" Eriksson

pusse1978@gmail.com

*

Sandvikens Psk

Lars Nilsson

kontakt@sandvikenspsk.se

*

*C4 Regulators

Kristianstad pistol klubb

Joakim "Marchall Waldorf Staler# Classon

joakim.classon@telia.com

Övriga anslutna föreningar

Föreningsantagning:


För att en förening ska få få ansöka om anslutning till SWSf ska följande krav vara uppfyllda. Reglerna gäller för helt ny förening och förening som redan är etablerad i annat förbund.


Handlingar för ansökan hittar ni under fliken Dokument.


Följande handlingar ska insändas;


 • Redovisning av organisationsnummer och stadgar.


 • Senaste årsmötesprotokoll ska bifogas där det framgår att förening önskar ansluta sig till SWSf.


 • Utdrag ur belastningsregistret för samtliga medlemmar i styrelsen, ska sändas in med post oöppnat kuvert. Utdragen sänds åter efter granskning. • Kontrakt för föreningens tillgång till egen eller inhyrd skjutbana.


 • Skjutbanans skjutinstruktioner.


 • Redovisning av organiserad träning eller tävling för medlemmarna.


 • Redovisning över fem stycken RO1-certifierade medlemmar som är registrerade och betalande medlemmar till SWSf.


 • Redovisning över egen eller inhyrd RO2-instruktör.Föreningen förbinder sig att;


 • Följa SWSf:s stadgar och skjutreglemente.


 • Följa SäkB.


 • Följa svensk lag.


 • Årligen skicka in årsrapport senast den 28 februari. Flik för digital rapport finns på hemsidan.


 • Betala in årsavgiften om 200 SEK senast den 28 februari.


 • Kontinuerligt förse SWSf med korrekta och uppdaterade medlemsuppgifter.


 • Att förening inte har uteslutits av annat skytteförbund.


 • Inneha minst fem stycken SWSf-registrerade RO1-utbildade medlemmar.


 • Efter sanktionering utförda föreningsintyg enligt gällande föreskrifter.


 • Vara ideell och inte vinstdrivande företag.