Vapentyper

Sweden Western Shooters 

Vapentyper

Godkända vapen ...

Regler vapentyper

Följande vapen är godkända av SASS och därmed i Sweden Western Shooters;Main match vapen


Revolver


 • Revolver är av modell single action. Två revolvrar behövs för main match.
 • Alla modeller före 1890 som kan laddas med fem eller sex patroner, behöver inte vara original – det som används mest är nytillverkade kopior av Colt 1873 Peacemaker.
 •  Kaliber 32 - 45 samt .357( Inte magnumladdningar).
 • Slaglåsrevolver endast kaliber 36 - 45.


Kulgevär


 • Kulgevär ska ha utvändig hane och tubmagasin.
 • Bygelrepeterande eller pumpmekanism.
 • Från modellår 1860 - 1899.
 • Kaliber 32 – 45 pistolkalibrar samt även .357 (Inte magnumladdningar, inte gevärskalibrar som 30-30, 45-70).


Hagelgevär


 • Hagelgevär är av modell sida – sida modellår 1860 – 1899 med eller utan utanpåliggande hanar.
 • Pumphagel endast av modell Winchester 1897 eller kopior av denna.
 • Bygelhagel endast av modell Winchester 1887 eller kopior av denna.
 • Kaliber 20-10.Wild Bunch vapen


Pistol


 • Pistol av modell 1911, 1911A1 och motsvarande kopior.
 • En pistol behövs för Wild Bunch, dock finns två kategorier.
 • Två kategorier finns, i traditional ska pistolen ha fasta riktmedel, i modern kan pistolen ha ställbara riktmedel.
 • Pipa läng min 5 inches (12,7 cm).
 • Kaliber .40-45 ACP.


Kulgevär


 • Kulgevär ska ha utvändig hane och tubmagasin.
 • Bygelrepeterande eller pumpmekanism.
 • Från modellår 1860 - 1899.
 • Piplängd min 16 inches (40,64 cm).
 • Kaliber av pistolkaliber 40 - 45.


Hagelgevär


 • Endast Winchester 1897 pump, original eller kopia. IAC 93/97 kopia av Winchester, Modell 12.
 • Piplängd min 18 inches (45,72 cm).
 • Kaliber 12.Side match Plainsman


Revolvrar


 • Revolvrar av modell slaglås, sido tävlingen kräver två revolvrar.
 • Kaliber 36 – 45.


Kulgevär


 • Enkelskott.
 • Pistol och gevärskalibrar (ej 30-30).


Hagelgevär


 • Sida – sida, bygelhagel.Side match Pocket pistol, derringer


Pocket pistol


 • Revolver före modellår 1900.
 • Kaliber 30 och större.

                  Finns kategorier för både svartkrut & röksvagt krut


Derringer


 • Derringer.
 • Kaliber 22 och större.

                  Finns kategorier för både svartkrut & röksvagt krutSide match Long range


Kulgevär


 • Bygelgevär i pistolkaliber och gevärskaliber.
 • Enkelskott.
 • Buffel gevär enkel skott.

                    Finns flera underkategorier för bla svartkrut, röksvagt krut, mynningsladdade vapen, patronladdade vapen mm


Godkända vapen är enligt SASS regler, i det fall reglerna skiljer sig från SASS så gäller SASS regler.